Behandelingsvormen


  1. Regressietherapie

Regressietherapie is een alternatieve geneeswijze waarbij ervan wordt uitgegaan dat traumatische ervaringen zich kunnen hebben voorgedaan en onbewust doorwerken in het verdere leven. Door gerichte concentratie tracht men terug te keren tot het probleem en deze opnieuw te beleven en te verwerken.
We gaan op zoek naar oude psychische trauma's en onverwerkte ervaringen en door middel van cathartische herbeleving proberen we dit te helen. Het actuele probleem wordt daarbij beschouwd als ingang naar een dieper liggende oorzaak.

  1. Hypnotherapie

Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten. Door middel van hoofdzakelijk verbale communicatie wordt de cliënt in een lichte trance gebracht, met behoud van controle over zichzelf. De gedachte hierachter is dat de patiënt onder hypnose gemakkelijker contact kan maken met het onderbewustzijn. Het contact met onbewuste gevoelens geeft meer inzicht in eigen behoeften en mogelijkheden. Met de verkregen informatie kan een proces van genezing in gang gezet worden.

  1. Systeemtherapie

Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken. Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarbij innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving.

  1. RET

Bij rationeel-emotieve gedragstherapie spelen zowel het verstand als het gevoel een belangrijke rol. Het zijn niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. Door oefening kunnen overtuigingen worden veranderd en ga je de zaken door een andere bril bekijken om een realistischer beeld van de werkelijkheid te verkrijgen.

  1. NLP

Neurolinguïstisch programmeren is een aanpak die je inzicht geeft in je sterke kanten en je gedrag en je in staat stelt om al je kwaliteiten, inzichten en energie te gebruiken, om doelen te stellen en te bereiken, om doeltreffend te werken en te communiceren.

  1. EMDR

EMDR is een interventietechniek die zich toespitst op oogbewegingen en vaak wordt toegepast om de vastgelopen verwerking van een traumatische ervaring weer op gang te helpen.

  1. Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding tijdens een leerproces. Het doel hiervan is het verdiepen van het bewustzijn en het vergroten van persoonlijke daadkracht.